Varför har antalet fall av diabetes typ 1 ökat med det dubbla under de senaste 20 åren och forsätter att öka med 3% varje år?

 

Forskning visar att förklaringen till detta kan härledas till den epidemiska bristen på D-vitamin i hela västvärlden i kombination med intag av pastöriserad komjölk och kemikalier (som exempelvis vacciner etc.). Orsakerna till denna ökning av Diabetes typ 1 är väl kända bland framstående forskare i ämnet men röner nästan ingen uppmärksamhet i media trots mängder av bevis för detta i olika forskningsstudier. Dessa fakta avslöjas i en bok från Kaplan Publishing.  Läs mer


Mike Adams, välkänd hälsoreporter från Natural News kommenterar detta med:

"Eftersom den traditionella sjukvården vägrar erkänna de verkliga orsakerna till typ-1 diabetes inklusive cancer så som kemikalier, kostvanor etc, står denna utom all möjlighet att kunna erbjuda patienterna någon lösning på problemet. Istället erbjuds patienterna under resterande livet läkemedel med farliga kemikalier." Läs mer