En tillbakablick på infektionsläkaren Sven Brittons
kritik mot massvaccineringen i TV4 Nyhetsmorgon

Sven Britton i studion med Jan Liljemark läkemedelsverket
och Johan Struwe från smittskyddsinstitutet.

Se inslaget


Gift tillåtet i vacciner

Aftenposten.no: Kjell Döving - fysiolog, professor emeritus Institutet för molekylär biovetenskap (IMBV), Universitetet i Oslo.

Det är troligt att kvicksilverexponering kan ge neurologiska skador. Ändå tillåter vi bruket av thiomersal, ett kvicksilverhaltigt medel i vacciner. Läs mer


Staten får betala om vaccinet skadar

Svenska Dagbladet: Staten får stå för alla kostnader om influensavaccinet orsakar skador och tillverkaren Glaxo Smith Kline därav blir stämt.

Det är innebörden av det avtal som staten och läkemedelsbolaget har tecknat och som tidigare var sekretessbelagt. Socialstyrelsen offentliggör nu avtalet sedan kammarrätten beslutat att sekretesstiden för villkoren i avtalet har gått ut. Läs mer


En kvinna i Karlstad har anmält till Hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd att hon fått missfall i samband med vaccinering mot svininfluensan.

Kvinnan skriver i sin anmälan att hon var gravid i åttonde veckan, och att hon dagen efter vaccineringen fick symptom på missfall, vilket konstaterades på Centralsjukhuset några dagar senare. Läs mer


Influensan ökar i Kina

chinaview.ch: Även i Kina har nu i takt med vaccinationerna ett
ökat antal personer insjuknat i svininfluensan. Läs mer


Böcker om vaccination

Här följer en lista på böcker som
handlar om vaccinationer

Svininfluensans ursprung kan komma från ett labb

Blomberg.com: 24 november – Virologen Adrian Gibbs, som i
maj sade att svininfluensaviruset kan har sluppit ut från ett
laboratorium, publicerade i dag sina rön i en återupptagen
diskussion om ursprunget till detta pandemiska virus. Läs mer

Läs orginalartikeln Se intervju med Adrian Gibbs
En forskningsartikel publicerad i BioMed Center

Min läkare ville att jag skulle vaccinera mig

Gunilla Nordin från Kista berättar om sina problem efter svininfluensavaccinationen.

Läs här

 

Vaccinationsskador

 


Vaccin kan göra mer skada än nytta

SvD: Det finns en påtaglig risk att en massvaccineringen mot svininfluensan orsakar större skada än nytta. Om viruset muterar och utvecklas till att bli farligare kommer sannolikt vår befolkning att ha en sämre motståndskraft mot nya varianter än om vi inte hade massvaccinerat, skriver Ann-Cathrin Engwall, doktor i molekylär cellbiologi.

Läs mer Besök Ann-Cathrine Engvalls blogg
Engvall

Jordan McFarland blev handikappad av vaccinet

mercola.com: Den 14 årige Jordan Mc Farland från Virginia är handikappad efter att ha fått en vaccininjektion. Med diagnosen Guillain-Barres syndrom kämpar en svag Jordan med att kunna ta sig fram.

Läs mer Läs genom googles översättningsfunktion

Svinviruset har muterat

Expressen: Ett muterat svininfluensavirus sprids i Sverige. Hittills har två svenskar smittats - båda blev svårt sjuka och vårdades i konstgjord lunga.
Nästan hundra fall av läkemedelsresistenta virus har hittats. Och i Ukraina har ett virus upptäckts som muterat så mycket att vaccinet kanske inte fungerar. Läs mer

Muterat virus oroar experter

Dagens Medicin: Mutationer som gör att svininfluensaviruset A(H1N1) når längre ner i lungorna har upptäckts i Norge, Ukraina, Brasilien, Japan, Mexiko samt USA. Brittiska experter påstår nu att vaccinet förmodligen inte fungerar på en muterad variant. Läs mer


Fick vaccinet, barnet dog

Aftonbladet: Zahra Abdelkader, 28, var beräknad att föda den 24 november och hon gick på sin sista kontroll den 19. Då övertalades hon att ta influensavaccinet. Två dagar senare avled hennes ofödda barn.

Läs mer


Läkemedelsbranschen skapar en enorm marknad
med hjälp av svininfluensan

soultravel.se: Torbjörn Sassersson beskriver sammanhangen.


Jämförelser mellan svininfluensa och tuberkulos spridning och hur dessa två sjukdomar visas i proportion
till varandra i media

Läs artikeln och se inslaget


Vaccin? Nej tack

espresso.repubblica.it: Vaccin, nej tack. Vi har bokat 48 miljoner doser mot influensa H1N1, men med avanserna från fronten som säger nej riserkar man att lämna en stor del i garderoben. Inte ens vice hälsominister Ferruccio Fazio, kommer att vaccinera sig, som ändå räknar med att vaccinera 40 procent av befolkningen med produkter från Novartis och Sanofi

Läs mer Läs sammanfattning här

Ålandstidningen har publicerat Leif Arnolds anmälan

läs mer


Hanne Koplev Danmark svarar på det danska smittskyddsinstitutets påstående att "kvicksilver icke bevisats utgöra någon risk för vaccinerade människor"


Galna forskare vill tillverka dödsvirus

Siste.no: På ett av de säkraste laboratorierna i världen så önskar forskarna att blanda ett av de mest smittsamma virusarna som finns med ett av det dödligaste. Målet är att få reda på om svininfluensan och fågelinfluensan kan bli en farlig blandning. Läs mer


Hemligt avtal om svininfluensavaccinet

Det går inte att kontrollera avtalet som Sverige har med tillverkaren av svininfluensavaccinet. Stockholms läns landsting har nämligen hemligstämplat stora delar av avtalet. Flera sidor är strukna av sekretesskäl. Se inslaget


Baxter medger att man kontaminerat vaccin med
levande fågelinfluensavirus

Läs mer


Svininfluensan inte värre än vanlig influensa

The Australian.com.au: Påståendena att svininfluensan är mycket mer farlig än den vanliga influensan är under attack från Australiensiska undersökningar som finner liten eller obefintlig skillnad mellan patienter som insjuknat.

Läs mer Läs mer genom googles översättning

Är massvaccination mot svininfluensan motiverad?

2000-talets vetenskap har sammanställt information som ifrågasätter behovet av massvaccinering. Läs mer


Hur kvicksilvret förstör hjärnan

Medicinska Universitetet i Calgary Fakultetet inom fysiologi och biofysik. Läs mer


Vitaminer motverkar influensan

Vitaminer bekämpar influensan genom att öka kroppens eget immunförsvar och genom att påskynda läkningen. Individer kan vara bättre förberedda för en influensa -epidemi genom att lära sig använda vitamintillskott. De viktigaste vitaminerna är vitamin C, D, niacin, och Tiamin.

Läs mer Läs mer genom googles översättning Besök också Svenska Sällskapet för
Ortomolekylär Medicin

Experter samarbetar med industrin

svd.se: Rader med experter hjälper WHO att hantera hotet från svininfluensan. Men flera av rådgivarna har kopplingar till läkemedels­industrin, visar SvD:s granskning. Kommittén som ger råd om själva pandemin är hemlig.

Läs mer

En beslutar om massvaccinering

WHO:s beslut att uppgradera svininfluensan till pandemi 11 juni 2009 har historiska dimensioner. Det berör i princip varenda människa i världen och det skapar miljardvinster till vaccinindustrin. WHO:s hemlighetsmakeri, som SvD avslöjar idag, är därför omöjligt att förstå.

Läs mer


Euronews artikel om 200 dödsfall i Kanada

Den tidigare artikeln från Euronews om 200 dödsfall i Kanada och som sedan censurerades bort, kan du nu läsa här

Den nuvarande censurerade versionen kan du läsa här


Kanada stoppar influensavaccinet

Kanadas vaccin prepanrix har enligt en apotekare exakt samma innehåll som Sveriges Pandemrix. Läs här

Det enda som skiljer åt är den tekniska framställningen. Alarmerande då detta vaccin dödat 200 personer i Kanada enligt Euronews.


Vaccinet stoppas tillfälligt i Kanada

Har gett flera patienter allvarliga biverkningar

Läs mer


Belastning på samhället vid ett utbrott av den nya
pandemiska influensan A(H1N1) 2009

Uppenbart är att denna massvaccination mot svininfluensan inte uppstått pga. faran för sjukdomen utan för att spara pengar åt samhället!!! Därför vill Socialstyrelsen att vi ska riskera liv och hälsa hos alla inklusive våra barn och ofödda. Läs socialstyrelsens hypotetiska uträkningar av kostnaderna för samhället vid vaccination av olika täckningsgrader, om dessa vacciner vore verkningsfulla till 100 % vill säga. Vad de inte alls har räknat in i budgeten är alla långsiktiga biverkning som kan komma att kosta samhället enormt mycket mera pengar än vad som hypotetiskt kunde sparats in med vaccinationerna, för att inte tala om alla dödsfall som officiellt uppgivits, hela 12 st. på grund utav vaccinationerna. Se följande PDF

Enligt en artikel som Nyteknik skrivit är vårt vaccin Pandemrix identiskt med Arepanrix (som i Canada dödat 200 personer enligt Euronews).

Belastning på samhället
vid ett utbrott av den nya
pandemiska influensan
A(H1N1) 2009
Preliminära resultat

 


Läkaren som säger att regeringar gillar epidemier

Det är ett sätt för makthavarna att få oss skrämda så att vi fogar
oss till att göra det vi blir tillsagda. Se filmen


Svininfluensavaccin i Kanada kan orsaka livsfarliga allergier

Expressen: Tillverkaren Glaxo Smith Kline har dragit tillbaka ett parti av svininfluensavaccinet i Kanada. Företaget befarar att det kan orsaka livsfarliga allergier. Vi vet ännu inte vad det här beror på, säger bolagets svenske informationschef Jonas Wikman. Läs mer

 


Forskare varnar för Tiomersal i vaccinet mot svininfluensa

epochtimes.se: Forskning från USA visar att det omtalade ämnet Tiomersal som finns i svininfluensavaccinet Pandemrix kan ge allvarliga skador på mänskliga hjärnceller från foster vid extremt låga doser. Rapporten bekräftar den svenske kvicksilverforskaren professor Maths Berlins farhågor. Läs mer


Hon tog vaccin och tappade sitt smaksinne

Expressen: Hon vaccinerade sig och känner varken lukt eller smak längre.Det är hemskt, jag hade hellre haft svininfluensa än det här, säger Silje Marie Våtvik, 30. Läs mer


WHO:s rådgivare får betalt av läkemedelsindustrin

epochtimes.se: "Opartiska" forskare som WHO använder sig av, har fått betalt av de företag som tillverkar vacciner. Den danska tidskriften Information har avslöjat de krafter som ligger bakom WHO:s klassificering av svininfluensa som pandemi och den massvaccinering den medfört.

Läs mer


Skvalen och gulfkrigssyndromet

En studie som genomfördes av forskare vid Tulane University Medical School, visade att en överväldigande majoritet av de sjuka veteranerna som tjänstgjort under Gulfkriget, hade fått minst en vaccination och testade positivt för antikroppar mot ett naturligt förekommande ämne som kallas skvalen. Ingen av de friska veteranerna i studien testades positivt för skvalen antikroppar. Läs mer

Skvalen ingår också i det svenska svininfluensavaccinet


Två dödsfall i H1N1 i Danmark trots vaccination

Politiken.dk: Två personer som tillhör riskgruppen och som var vaccinerade mot svininfluensan har nu dött i svininfluensa.

Vaccinet mot svininfluensan fungerar trots att två män dött av H1N1 efter att ha fått injektionen påstår överläkaren Kåre Mølbak. Läs mer

Läs också en tidigare artikel i Expressen om en svenk kvinna som drabbats av svininfluensa efter det att hon tagit vaccinet.


Gary Null talar ut om vaccin inför staten
New York´s församling

 

Gary Null är författare inom komplementär och alternativ medicin och näringslära och kritiker av det medicinska och psykiatriska samhället.

Del 1 Del 2 Del 3

Läs också artikeln om Gary Nulls anmälan mot FDAKära läsare!

VI på www.vaccinationsfaran.se vill framföra vårt tack till alla läsare, för den fina respons och det stöd som vi fått och får från er. Alla ni som hjälper till med tips och genom att på olika sätt sprida information till allmänheten om vår sida och om vaccinationernas baksidor. En extra eloge från oss till Leif Arnold för hans enastående insats.

Vi behövs alla i kampen för att kunna åstadkomma en förändring när det gäller dessa vaccinationer.

Hjärtliga hälsningar från oss alla på Vaccinationsfaran.se