Är vaccinerna mänsklighetens räddare?


(Kikhosta) (Difteri) (Mässling)
(Polio) (Tyfoidfeber) (Scharlakansfeber)Se även artikel från vaccinationdebate

Ovanstående diagram, baseras på de officiella dödstal som registrerats i Australiens officiella årsböcker och beskriver de sjunkande dödstalen när det gäller infektionssjukdomar i Australien. De visar tydligt att vaccinerna inte hade något att göra med nedgången i dödlighet.

(Obs: Grafisk bevisning om nedgång i dödlighet från infektionssjukdomar i till exempel USA, England, Nya Zeeland och många andra länder visar exakt samma scenario som ovan).