Skvalen: Den ruskiga hemligheten bakom
svininfluensavaccinet avslöjad

Dr.Mercola

Mercola.com

Från artikeln

Squalene: The Swine Flu Vaccine’s Dirty Little Secret Exposed

på Mercola.com

Måndag, 20 Juli, 2009

Enligt Kathleen Sebelius USAs hälso- och sjukvårdansminister, bör era barn vara de första som massvaccineras när skolorna startar denna höst.

Detta är en skrattretande slutsats av många anledningar, för att inte nämna den extremt höga risken.

I Australien har vintersäsongen redan börjat. Där har övergripande hälso och sjukvårdsministern, Nicola Foxon lugnat föräldrar med beskedet att svininfluensan inte är farligare än den vanliga säsongsinfluensan. ”De flesta människor, inklusive barn, kommer att erfara väldigt milda symtom och återhämta sig utan något medicinskt ingripande” sa hon.

Immunspecialisten Robert Booy stationerad i Sydney förutspår att svininfluensan kan bli dödlig för ungefär dubbelt så många barn det kommande året än den normala säsongsinfluensan skulle orsaka. Booy uppskattar att 10-12 barn kan dö av H1N1 viruset (svininfluensan), i jämförelse med 5-6 barn /år av vanlig säsongsinfluensa i genomsnitt i Australien.

”Bota sjukdomen - Döda patienten”

Färre än 100 barn dör varje år i USA av vanligt säsongsinfluensavirus. Använder vi oss av Australiens beräkningar, skulle det med en grov uppskattning innebära att ytterligare 100 barn kan dö av svininfluensan i förenta staterna det kommande året.

Om barnen blir den första gruppen i USA enligt Sebelius, så betyder detta att vi kommer att injicera omkring 75 miljoner barn med snabbframställt vaccin innehållande en ny adjuvans, inklusive farligt skvalen, för att motverka eventuellt 100 dödsfall.

Jag förbiser inte tragedin om så endast ett dödsfall hos barn till följd utav en sjukdom som H1N1 (svin-) influensavirus. Men man kan utan diskussion säga att massvaccinering av miljontals barn med ett vaccin innehållande en adjuvans känd för att framkalla försvagande autoimmuna sjukdomar är en onödig och vårdslös, farlig plan.

Varför är vaccinationer farliga?

Den påstådda avsikten med vaccination är att hjälpa dig att bygga immunitet emot potenta hot mot organismen som kan skapa sjukdom och ont. Emellertid, är din kropps immunsystem redan konstruerad för att göra detta som försvar mot organismer som invaderar din kropp naturligt.

De flesta sjukdomsframkallande organismer kommer in i kroppen genom den tunna hinnan av slem i näsa, mun, lungor eller matsmältningsapparaten – inte genom en injektion.

Dessa slemhinnor har sina egna immunsystem, kallade IgA-immunsystem. Det är ett annorlunda system i jämförelse med det som aktiveras när vaccin injiceras i kroppen.

Ditt IgA-immunsystem är kroppens yttersta försvarslinje. Dess uppgift är att hålla borta invaderande organismer vid första kontakten, vilket minskar eller tillochmed utesluter behovet av en aktivering av kroppens immunsystem.

När ett virus injiceras in i kroppen genom ett vaccin, och särskillt i kombination med en immunadjuvans som skvalen, kringgår viruset IgA-systemet och kroppens immunförsvar kickas igång på höga växlar som svar på vaccinationer.

Att injicera organismer in i din kropp för att skapa immunitet är emot naturen och vaccinationer har en enorm potential att orsaka allvarliga skador på hälsan.

Och som om vacciner inte vore farliga nog på egen hand...

...föreställ er dem turboladdade.

Den huvudsakliga ingrediensen i ett vaccin är antingen avdödat eller levande virus som har blivit försvagat (avmattats eller gjorts mindre skadligt).

Influensavacciner kan också innehålla ett antal kemiska gifter, omfattande etylenglykol (antifrysmedel), formaldehyd, phenol (karbolsyra) och till och med antibiotikum som Neomycin och Streptomycin.

Som tillägg till virusen och andra tillsatser innehåller också många vacciner immunadjuvanser som aluminium och skvalen.

Avsikten med en immunadjuvans i ett vaccin är att intensifiera (höja växeln) på immunförsvarets respons på vaccinet. Adjuvansen förorsakar en överreaktion hos immunförsvaret vid introduktionen av organismen som du blivit vaccinerad emot.

Adjuvanser förutsätts få jobbet gjort snabbare (men självklart inte mera säkert), vilket reducerar den erforderliga mängden vaccin per dos och antalet doser att ge per person.

Ju färre vaccindoser som krävs per person betyder att desto fler vaccindoser blir det över till vaccinationskampanjerna. Vilken slump, det är just precis vad regeringen och läkemedelsföretagens mål är som tjänar miljoner på sina vacciner.

Kommer det att finnas immunadjuvans i svininfluensavacciner?

Den amerikanska regeringen har kontakt med flera läkemedelsföretag för att utveckla och producera svininfluensavacciner. Minst två av dessa, Novartis och Glaxo Smith Kline, använder en adjuvans i sina H1N1-(svininfluense-)vacciner.

Adjuvansen? Skvalen.

Enligt Meryl Nass, M.D., en auktoritet på anthrax (sibiriska pesten eller mjältbrands-) vaccin,

Det ovanliga kännetecknet på de två H1N1-svininfluensavacciner som utvecklas av företagen Novartis och Glaxo Smith Kline är sammanslagningen av skvaleninnehållande adjuvans för att höja immunogenisiteten och dramatiskt minska mängden virala antigen som åtgår. Detta betyder en mycket snabbare produktion av den önskade mängden vaccin.”

Novartis passande skvalenadjuvans i sitt N1H1-vaccin är MF 59. Glaxo´s är AS 03. MF 59 väntar på godkännande av FDA (Food and Drug Administration) i någon form av vaccin i USA, trots erfarenheterna historiskt av användningen i andra länder.

Enligt Dr.Nass, existerar det bara tre vacciner där man använder en godkänd skvalenadjuvans. Ingen av de tre är godkända för användning i USA.

Vad skvalen gör på råttor

Oljebaserad vaccinationsadjuvans som skvalen har bevisats generera koncentrerade, bestående immunförsvarsreaktioner en lång tid framåt.

I en studie år 2000 publiserad i ”the American Journal of Pathology” visades att en enda injektion av adjuvansen skvalen i råttor orsakade ”kroniska, immunrelaterade sammanhängande specifika inflammationer”, även kallade RA (reumatoid arthritis).

I forskarnas slutsats av studien ställdes frågorna om adjuvansens roll i kroniska inflammatoriska sjukdomar.

Vad skvalen orsakar människor

Ditt immunsystem registrerar skvalen som en ren oljemolekyl i kroppen. Det finns i hela ditt nervsystem och hjärnan. Du kan faktiskt äta skvalen i olivolja och ditt nervsystem kommer inte bara att känna igen det, du kommer dessutom att skörda fördelarna av dess antioxiderande egenskaper.

Skillnaden mellan ”hälsosam” och ”skadlig” skvalen är sättet på vilket den tar sig in i din kropp. Injektion är ett onormalt sätt att ta sig in i kroppen vilket retar ditt immunsystem till attack på allt skvalen i din kropp, inte vaccinadjuvansen.

Ditt immunsystem kommer att försöka förstöra molekylen var helst den hittar den, inklusive platser där den befinner sig naturligt och där den är livsnödvändig för ett väl fungerande nervsystem.

Gulfkrigsveteraner med Gulf War Syndrome (GWS) fick mjältbrandsvaccin vilket innehöll skvalen. MF 59 (Novartis skvalenadjuvans) var en icke godkänd ingrediens i detta experimentella mjältbrandsvaccin och har sedan dess kopplats till denna ödesdigra autoimmuna sjukdom som ett oräkneligt antal Gulfkrigsveteraner lider av.

Försvarsdepartementet gjorde alla försök att förneka att skvalen faktiskt var en gifttillsats i mjältbrandsvaccinet som tilldelades det Persiska Gulfkrigets militära personal – anställda eller icke anställda – så väl som deltagare i det senare Anthrax Vaccine Immunization Program (AVIP).

FDA avslöjade emellertid närvaron av skvalen i speciella partier av AVIP produkten. En test utvecklades för att spåra anti-skvalen antikroppar i GWS patienter och en tydlig koppling knöts mellan den förgiftade produkten och alla som led av GWS och som hade blivit injicerade med vaccin innehållande skvalen.

En studie genomfördes på Tulane medicinska skola och publicerades i februari år 2000. Utgivning av Experimentell molekylär sjukdomslära innefattande följande överväldigande statistik;

”Den uppenbarliga majoriteten (95%) av de påtagligt sjuka var anställda GWS-patienter som hade antikroppar mot skvalen. Alla (100%) GWS-patienter immuniserades inför tjänstgöring i Desert Shield/Desert Storm, även de som inte anställdes vilka hade samma tecken och symtom som de vilka anställdes, och hade antikroppar mot skvalen. I motsats till detta, hade ingen (0%) av de anställda Persiska Gulfkrigsveteranerna som inte visat några symtom på GWS haft antikroppar mot skvalen. Inga patienter hade idiopathic autoimmune disease, antikroppar mot skvalen, ej heller hade man kunnat spåra serumantikroppar mot skvalen vid hälsokontroller. Majoriteten av de symtomatiska GWS-patienterna hade serumantikroppar mot skvalen.”

Enligt Dr. Viera Scheibner, en före detta chef över den vetenskapliga forskningen åt regeringen i Australien;”...den här adjuvansen skvalen bidrog till den kaskad av reaktioner kallad ”Gulfkrigsyndromet”, dokumenterad bland soldater som deltog i Gulfkriget.

Symtomen de utvecklade innefattade arthritis, fibromyalgi, lymphadenopathy, hudutslag, inflammatorisk hudrodnad av solljus, inflammation i underkäken, kronisk trötthet, kronisk huvudvärk, onormal kroppshårsförslust, oläkbara sårskador i huden, djupa sår i munslemhinnan, yrsel, svaghet, minnesförslust, epileptiskt anfall, humörsvängningar,neuropsykiatriska problem, anti-thyroida (-sköldkörtel) effekter, anemi, förhöjd sänka, SLE (systemisk lupus erythematosus), MS (multiple sclerosis), ALS (amyotrophic lateral sclerosis), Raynaud´s fenomen (cirkulationsrubbningar som ger vita händer och fötter), Sjögrens syndrom (bla torra slemhinnor), kronisk diarré, nattliga svettningar och låggradig feber.

Uppföljningsstudier efter vaccination kan lika väl saknas

Det finns i själva verket ingen vetenskap som stödjer säkerheten hos vaccininjektionerna avseende din långsiktiga hälsa eller hälsan hos dina barn. Uppföljningsstudier varar i medeltal omkring två veckor och de inriktar sig bara på iögonfallande skador och sjukdomar.

Autoimmuna åkommor liknande de som uppstod i Gulf War Syndrome (GWS) tar ofta år att diagnostisera, väntat pga osäkerheten i tidiga symtom. Klagomål som huvudvärk, trötthet, kronisk värk och smärta är symtom på många olika sjukdomar.

Håll inte andan i väntan på att vaccinprofitörer och vaccinförespråkare ska titta seriöst på de långsiktiga konsekvenserna på hälsan pga deras vaccinationskampanjer.

Vad kan du göra för att skydda dig själv och din familj

Besök hemsidan National Vaccination Information Center (NVIC) och gå med i striden emot obligatorisk (tvångs-) svininfluensavaccineringar.

Lär dig själv om influensavirus, vaccinationsrisker, och hälso- och sjukvårdsdepartementets lagar i ditt stat eftersom det kan krävas att du och dina barn genomgår antingen tvångsvaccination eller karantän.

Ta hand om din hälsa genom att minska risken för att smittas av influensan. Nyckeln ligger i att bibehålla ett starkt immunförsvar genom att följa nedanstående riktlinjer:

  • Uteslut socker samt mat av hel- och halvfabrikat. Sockerkonsumtion har en omedelbar försvagningseffekt på ditt immunförsvar.

  • Intag högkvalitativt animalbaserat Omega-3-fett som krillolja.

  • Motionera. Ditt immunförsvar behöver bra cirkulation för att kunna fungera som bäst.

  • Optimera D-vitaminnivåerna i kroppen. D-vitaminbrist är den troligaste orsaken till säsongsinfluensa. Genom att uppnå en optimal nivå av D-vitamin får du hjälp att ta hand om alla typer av infektioner i kroppen.

  • Se till att få tillräckligt med kvalitativ sömn.

  • Handskas effektivt med stress. Om du känner dig överröst av stress, kommer din kropp att sakna de reserver som krävs för att bekämpa infektion.

  • Tvätta händerna. Inte med en anti-bakteriell tvål. Använd en ren tvål utan kemikalier.


    Artikeln i utskriftsformat