Vaccination mot HPV
Nackdelar med vaccinationer

Vaccination mot HPV

Vaccination mot HPV infördes i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet år 2010 och gäller endast flickor. Vaccinet är till för att skydda mot livmoderhalscancer och ges i årskurs fem eller sex. Sedan dess har forskningen på området gått framåt och nya rön tillkommit, vilket betyder att ett förslag lagts fram som gör att också pojkar skulle kunna börja vaccineras mot HPV under år 2020.

Vad är HPV?

HPV heter egentligen humant papillomvirus och är mycket smittsamt. HPV finns i många varianter. Viruset kan ge vårtor på händer och fötter, men också på könsorganet. Vissa typer av viruset kan också leda till cancer senare i livet. En infektion av HPV varken syns eller känns och många gånger läker denna ut av sig själv. Ibland kan dock infektionen bli långvarig. Det är i dessa fall som risken att drabbas av cancer ökar. I Sverige är infektionen den vanligaste sexuellt överförda.

Vaccinet

Det rör sig om två olika typer av vaccin. Ett skyddar mot fyra olika typer av HPV-virus. Ett annat mot nio typer av HPV. Det är det 4-valenta som ges till flickor i mellanstadiet och detta vaccin ingår också i högkostnadsskyddet för kvinnor upp till 26 år. Är man äldre än så, eller av manligt kön, får man bekosta vaccinet själv. Det 9-valenta vaccinet får alla grupper bekosta själv. Tänkvärt kan ändå vara att likaväl som man tar en tur till Buildor för att fixa något i hemmet, lika enkelt är det att svänga förbi sin vårdcentral med tanke på sin egen hälsa. Båda vaccinerna skyddar mot HPV typerna 16 och 18. Det är dessa två virustyper som oftast orsakar analcancer och livmoderhalscancer. Det vaccin som erbjuds flickor skyddar också mot HPV typerna 6 och 11, vilka kan orsaka infektioner av kondylom.

Vilket skydd ger en vaccination?

Enligt Folkhälsomyndigheten ger vaccinationen ett 90 procents skydd mot de typer av HPV man vaccinerar sig emot, under förutsättning att man inte redan blivit smittad med någon av dessa. Vaccinationen kan däremot inte läka ut en pågående infektion eller cellförändring. Skyddet som vaccinet ger bedöms vara långvarigt.

Hur ges vaccinationen?

Det är skolsköterskan som vaccinerar flickorna. Sprutan ges i överarmen. Flickorna får vaccinet i två doser och det ska gå minst sex månader emellan dessa. Efter sticket kan det ömma och bli lite rött. Ibland kliar det lite. Det händer att några får en kortvarig feber, huvudvärk eller känner sig lite krassliga. Detta är dock övergående. Allergiska reaktioner är mycket sällsynta.

Varför bör man vaccinera sig?

Varje år drabbas 700 kvinnor av cancer till följd av att ha blivit smittade av HPV. Siffran för drabbade män är 300. Viruset sprids lätt vid kontakt med hud eller slemhinnor och kan orsaka cancer i ändtarmen, i könsorganet eller i svalget. En vaccination ger 90 procents skydd, något som också kunnat ses i uppföljningar som visat att färre kvinnor infekterats av de HPV- typer de vaccinerat sig emot.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *