Vaccination mot stelkramp
Sjukdomar och vaccinationer

Vaccination mot stelkramp

En av de kanske vanligaste vaccinationerna är troligen den mot stelkramp. Stelkramp är en sjukdom man riskerar att få om man får ett sår, blir biten av ett djur eller liknande. Det handlar helt enkelt om att stelkrampsbakterier kommer in i blodet. Man kan få stelkramp var man än befinner sig i världen och det betyder att man inte bara ska vaccinera sig om man ska ut och resa. Tack vare vaccinationerna har de allra flesta ett bra skydd mot sjukdomen och därför är den i dag mycket ovanlig.

När sker vaccinering?

Redan som barn får man sin första spruta med skydd mot stelkramp. Det krävs att barnet får alla sprutor i vaccinationsprogrammet för att fullt skydd ska uppnås men efter det finns ett skydd i omkring 10 år efter att barnet fått den tredje sprutan. Ett tjugoårigt skydd uppstår när barnet får den fjärde sprutan. Det rekommenderas sedan att man får en ny vaccination vart 20:e år. Många missar dock det här och man får inte heller någon påminnelse. Om man får ett sår eller ett djurbett kommer man dock att tillfrågas om man är vaccinerad och om man är osäker kan man få en påfyllnadsdos då. Om man misstänker att skyddet inte varit fullgott kan det vara bra att hålla lite extra koll så att man inte börjar uppvisa några symtom på sjukdomen.

Man kan vaccineras mot stelkramp när som helst i livet. Om man vaccineras för första gången som vuxen krävs det tre sprutor med en tids mellanrum för att bygga upp ett skydd. Efter det krävs bara en spruta vart 20:e år. Även om man är gravid eller ammar kan man vaccineras.

Vilka biverkningar kan man få efter vaccineringen?

När det gäller stelkrampsvaccinering har vaccinet testats och använts under en mycket lång tid. Det gör att man kan säga att vaccinet är relativt riskfritt att ta. Man kan uppleva rodnad, värme och man kan bli lite öm på stickstället. Ibland kan man också få lite feber men allt som oftast går symtomen över på en eller ett par dagar. I undantagsfall kan man få allvarligare biverkningar men då handlar det ofta om att man inte tål något i vaccinationen. Man behöver ofta inte uppsöka sjukvård, men det kan vara bra att ringa sjukvårdsupplysningen eller Vårdguiden om man känner sig osäker.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *