Att vägra vaccineras
Nackdelar med vaccinationer

Att vägra vaccineras

Det finns en hel del vaccinationer som är bra att ta för att man inte ska bli allvarligt sjuk. En del av dem ger till exempel skydd mot mässling, stelkramp, kikhosta och så vidare. Men det finns de personer som inte vill att varken de själva eller deras barn ska vaccineras. Men vad kan det bero på, vad bidrar det till och kan man tvingas till vaccination?

Varför inte vaccineras?

Det kan finnas flera anledningar till att man inte vill vaccineras. Man kan vara allergisk eller överkänslig mot något som finns i vaccinet. Det kan också vara så att man inte anser att vaccinet är tillräckligt testat eller säkert att använda. Många menar också att det är bättre att speciellt barn får sjukdomarna istället för att vaccineras. De anser att kroppen får en bättre motståndskraft genom sjukdomen. Om det stämmer eller inte är inte helt lätt att avgöra men de allvarliga sjukdomarna kan i värsta fall göra att man själv eller barnet avlider.

Vilka konsekvenser ger minskad vaccinering?

Det faktum att allt fler väljer att inte vaccinera sig själva eller sina barn mot olika sjukdomar kan ha en hel del konsekvenser. Många konsekvenser märks kanske inte direkt utan först efter något eller några år. Konsekvenserna blir oundvikligen att de ovaccinerade kommer att bli mer och mer i riskzonen för att smittas av olika sjukdomar. Med tanke på att flera personer inte är vaccinerade kommer risken att landet drabbas av epidemier också att bli större. Det är därför Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man vaccinerar sig.

En minskad vaccineringsfrekvens som sprider sig över världen kan bidra till att väldigt allvarliga sjukdomar börjar sprida sig. Det kommer nämligen leda till att olika virus med mera blir mer motståndskraftiga och de kan också utveckla sig mer fritt när det inte finns några vaccin som stoppar dem.

Kan man bli tvingad att vaccinera sig eller sina barn?

När det gäller de vanliga vaccinationerna kan man inte tvingas att vaccinera sig eller sina barn. Om barnet ska vaccineras i skolan krävs det till exempel att föräldrar eller andra ansvariga godkänner att eleven vaccineras och det ska vara skriftligt.

Om det bryter ut någon form av epidemi eller liknande kan man dock riskera att behöva isoleras om man väljer att inte låta sig bli vaccinerad. I vissa extremfall kan man också bli tvingad att bli vaccinerad. Det är inte ofta det sker men det kan trots allt hända.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *